För hyresgäster | 2018-01-18

Ny prislista för möten och konferens

Året har dragit igång och det är tid att börja planera in möten och konferenser.
Vår prislista är uppdaterad och gäller fram tills våra nya konferensrum tas i bruk hösten 2018. 

Årets prislista >>