Personal och styrelse Videum AB

Videum AB är en del av Växjö kommun och ingår i koncernen Växjö Kommunföretag AB (VKAB).  Vi har en politiskt tillsatt styrelse med sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Styrelsen fattar beslut i stort och tar ut riktningen för verksamheten. Videums anställda personal har till uppgift att med budgeterade medel förverkliga och genomföra det som styrelsen fattat beslut om. E-postadresser till personalen är fornamn.efternamn@videum.se.

Styrelse

Ordinarie ledamöter i styrelsen Olle Sandahl (KD) ordförande, Örjan Mossberg (V) vice ordförande, Åke Eriksson (S), Stig Arne Eklund (S), Dan Boson (M), Kerstin Wartoft (MP), Gunnar Nordmark (FP)

Ersättare i styrelsen Eva Christensen (M), Karin Lundstedt (S), Alicia Dickner (S), Anders Franzén (C)

Videums styrelse

Sammanträden 2018: 24/1, 14/2, 13/3, 10/4, 18/5, 19/6, 22/8, 12/9, 10/10, 14/11, 12/12
Bolagsstämma 2018: 23/4
Vi reserverar oss för ändrade datum från årsplaneringen.

Styrelseprotokoll (pdf)

2018 - 180124

2017 - 170105, 170215, 170314, 170412, 170509, 170612, 170913, 171018, 171115, 171213

2016 - 161206161114161017, 160914, 160607, 160516160307160208160107

Hitta kontaktperson på Videum

 Visa alla