Statistik och nyckeltal

Videums fastighetsbestånd är 100 000 kvadratmeter. Linnéuniversitetet hyr 83 500 kvadratmetrar, Videum Science Park ryms på 12 000 kvadratmeter. Övriga byggnader är Teleborgs slott, Brygghuset och Grindstugorna samt Stenladan och Handelsträdgården.

Antalet medarbetare är 20, medelåldern 44, 40 % är män, 60 % kvinnor. Under 2016 hade Videum 11 praktikanter. Sjukfrånvaron var ca 2 %.

Nyckeltal och soliditet för Videum AB 2016.

Videum Science Park

Antalet hyresgäster är ca 80 med runt 300 arbetstillfällen. 
Under 2016 ordnade vi över 30 aktiviteter + kaffefredagar med sammanlagt 2 575 deltagare.

 

Antal anställda hos företagen i Videum Science Park. Över 90 % av företagen har max 10 anställda. Flera av de minsta, med en eller två anställda tillhör stora företag med huvudkontor på annan plats än i Växjö.

 

Branscher i Videum Science Park. Precis som för regionen i helhet är det den digitala sektorn som sticker ut som största enskilda bransch, men här finner du även en hel del konsulter, teknik- och utbildningsföretag.

 

Antalet år som dagens hyresgäster haft kontrakt i Videum Science Park. Några har nyligen kommit hit och andra har varit på plats i över 20 år vilket ger en bra mix för erfarenhetsutbyte och nätverkande. Diagrammet visar %-satser i antalet kontraktsår.

90 % av våra hyresgäster säger sig rekommendera Videum Science Park till andra entreprenörer. 81 % svarar att de ser Videum Science Park som en verklig mötesplats. Allt enligt vår kundundersökning 2014.

Nedräkning tills inflyttning i nya Hus Charlie. Fira med oss hösten 2018!