Foto från entré till Framtidsvägen 14. Illustrerade färgglada människor.

IDÉER FÖDS DÄR MÄNNISKOR MÖTS

SEDAN 1986

Växjös främsta kunskaps- och innovationsmiljö för företag, studenter och forskning. Vi erbjuder labbmiljöer för innovation, virtual och augmented reality, inspirations- och kunskapsevent i samverkan med näringsliv och akademi samt professionell service kring flexibla kontors- och möteslokaler.

Ung man som ropar ut nyheter.

NYHETER

Nyheter och blogg med mötestips, krönikor och take-aways från event.

Fullt med människor i mötestrappan. Föreläsare framför dem.

EVENT

Inspiration, kunskap och nätverkande för din och ditt företags utveckling.

Ungdomar som jobbar tillsammans framför en dator.

PROJEKT

Regionala samverkansprojekt med fokus på framtidens utmaningar.

Omnideck och ett VR-headset.

LABB

Samutnyttja teknik, gör utvecklings- arbete tillsammans med andra.

Foto från en kontorsmiljö.

KONTOR

Växla upp eller ner från 10 till 100 kvadratmeter. På samma adress.

En liten grupp människor samarbetar vid ett bord.

MÖTEN

Helhetslösningar för dina lyckade möten. Fysiskt, hybrid eller digitalt.