Introduktion till 3D-print

Med en 3D-skrivare bygger man upp tredimensionella föremål genom att skriva ut lager på lager efter en modell som byggt upp i datorn. Vanligast är med olika typer av plastmaterial, men det finns egentligen inte några begränsningar för 3D-print. Om man bara har rätt typ av 3D-skrivare för ändamålet.

I denna introduktionsworkshop får ni lära er om olika tekniker för 3D-print (additiv tillverkning) och hur dessa används. Här kan ni få insikter om hur 3D-print passar för er. Prototyper, små upplagor av en produkt eller mycket unika, specialformade objekt?

Antal deltagare 5-20 personer
Längd 2 timmar

Ett foto på en 3D-skrivare och en exempel på en utskrift - en katt.

Med en 3D-skrivare kan man skriva ut tredimensionella föremål. Katten är ett exempel på utskrift i Innovation Lab.