För hyresgäster | 2019-06-24

Besiktning av brandlarm

Med start denna veckan kommer det att ske fysisk besiktning av våra brandlarm med efterföljande test av larmen.   Dagen innan provning sätts det upp information på det aktuella husets entrédörrar.