För hyresgäster | 2018-04-05

Blåljusövning

På förmiddagen den 18 april kommer polis, brandkår och ambulans att tillsammans med byggfirman ha en övning i vårt nybygge mitt i Videum Science Park. När sirenerna ljuder och blåljuspersonal syns genom fönstren till hus Charlie kan ni alltså bara lugnt jobba vidare.