För hyresgäster | 2018-01-18

Förbättrad skyltning i Videum Science Park

Under våren kommer vi att sätta upp nya A5-ramar utanför alla kontor i Videum Science Park. Här skyltas sedan med företagsnamn eller logotyp för att tydliggöra vilka företag som verkar här och för hjälpa besökare att hitta rätt. Vill du ha hjälp med att skriva ut ditt företags logotyp skickar du den till info@videum.se.

/Företagsservice