Science Park | 2019-09-19

Fråga Lund-deltagare i Videum Science Park

Idag besökte Gunnar Wetterberg Videum Science Park för medverkan i Mötesplats Framtiden - om skogen som nyckeln till framtiden.  Han berättade om skogsnäringens resa från 1800-talets slöseri och rovdrift till dagens och morgondagens hållbarhet och klimatvända. Skogens tre svenska riken har skapat dagens Sverige - men skogen som råvara har förutsättningen att bidra till de stora världsproblemens lösning. Närmare 70 deltagare var på plats och lyssnade. 

Gunnar Wetterberg kom nyligen ut med boken ”Träd. En vandring i den svenska skogen” och är för de flesta känd medlem av panelen i SVTs programserie Fråga Lund och som vinnare av På spåret. 

Gunnar Wetterberg, författare och historiker. Mie Jernbeck,  Linnéakademien Forskningsstiftelsen


MÖTESPLATS FRAMTIDEN är ett forum för de som är intresserade av att bidra till givande möten mellan utbildning och entreprenörskap. Ett samarbete mellan Videum Science Park och Linnéakademien Forskningsstiftelsen. Videum Science Park är en mötesplats för näringsliv, akademi och offentlig sektor med devisen idéer föds där människor möts. Linnéakademien Forskningsstiftelsen har till uppgift att främja vetenskaplig forskning och utbildning vid Linnéuniversitetet.