Science Park | 2018-09-11

Inspiration till gamification

Under en mer än fullsatt Digibrunch i Videum Science Park blev vi idag inspirerade av Magnus Stenbenke till att börja tänka gamification och vi ser en spännande framtid inom ämnet som vi kanske får återkomma till då intresset var så stort att platserna bokades upp bara ett dygn efter att inbjudan gått ut!

Gamification, eller spelifiering som det också heter, är att använda samma sorts mekanik som speldesigners gör fast i en annan miljö än spel. Gamification är inte att kreera spel utan en teknik som används för att motivera, engagera och förstärka positiva beteenden. Gamification i affärssammanhang är det moderna sättet att engagera medarbetare, kunder och partners. Att trigga till önskade beteenden och därigenom förstärka verksamheter, öka lönsamhet och attraktionskraft.

Digibrunch ordnas av Videum Science Park, Föreningen Digitri och Almi Företagspartner. 

Magnus Stenbenke, gamer och konnässör inom gaming och gamification