För hyresgäster | 2018-01-18

Save the date

Redan nu vill vi uppmana våra hyresgäster att markera 7 november 2018 i sin kalender.

Håll rent från resor den dagen och undvik möten före och efter lunch. Mer info kommer! =)