19 sep

Nätverkardagen

Nätverkardagen
i Videum Science Park

Odla nätverk för utveckling av dina affärer och din framtida kompetensförsörjning. Knyt kontakter med företagsgrannarna i Videum Science Park och med drivna studenter från Linnéuniversitetet.

Innehållet har vi delat upp i tre delar för att göra det till en möjligheternas dag, där du deltar i den omfattning du känner att du har tid och nytta av. Men, som vi alltid säger - idéer föds där människor möts.

1) Mingel i parken - Presentera dig och ditt företag för företagsgrannar och studenter från Linnéuniversitetet. Vi ger dig möjlighet att inta pitchscenen i lobbyn och för den som vill även monterplats på mingelytan. Ta tillfället att lära känna människorna som verkar i Videum Science Park och fånga upp studenterna på väg ut i arbetslivet genom att prata möjligheter för samarbeten och samverkan med egenföretagare, konsultuppdrag, mentorskap, projektanställning eller examensarbete.

2) Föredrag om entreprenörskap - För studenterna från Linnéuniversitetet hålls under dagen föredrag och event om att utveckla företags- och produktidéer samt erfarenheter och tips kring att starta och driva företag. Alla som verkar i Videum Science Park är naturligtvis välkomna att delta även i dessa aktiviteter som arrangeras av Drivhuset. Mer info om detta kommer framöver.

3) Grillmingel - Under lunchtid bjuder vi på grillad korv och möjliggör ännu en mingelplats.

TID och DATUM klockan 10-16 torsdagen den 19 september
PLATS Videum Science Park, Framtidsvägen 14
INTRESSEANMÄLAN FÖR FÖRETAG I VIDEUM SCIENCE PARK senast den 10 juni till stefan.uppman@videum.se. Ni kan själva välja om ni vill göra en företagspitch, ha monterplats i entréplan och/eller ställa upp dörren till ert kontor för den som vill titta in.

Nätverkardagen arrangeras av Videum Science Park i samarbete med Drivhuset och Företagsfabriken.