19 jun

Styrelsesammanträde

Videum AB är en del av Växjö kommun och ingår i koncernen Växjö Kommunföretag AB (VKAB). Videum har en politiskt tillsatt styrelse med sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Styrelsen fattar beslut i stort och tar ut riktningen för verksamheten. 

Sammanträden 2018: 24/1, 14/2, 13/3, 10/4, 18/5, 19/6, 22/8, 12/9, 10/10, 14/11, 12/12
Bolagsstämma 2018: 23/4. Vi reserverar oss för ändrade datum från årsplaneringen.