12 sep

Styrelsesammanträde

Videum AB är en del av Växjö kommun och ingår i koncernen Växjö Kommunföretag AB (VKAB). Videum har en politiskt tillsatt styrelse med sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Styrelsen fattar beslut i stort och tar ut riktningen för verksamheten. 

Planerade sammanträden 2019:
21/1, 12/2, 15/3, 10/4, 16/5, 13/6, 21/8, 12/9, 10/10, 14/11, 12/12
Vi reserverar oss för ändrade datum från årsplaneringen.