210920

Öppna i webbläsare

Ett halvår med projekt Innovationslänken

Den 1 februari 2021 startade projekt Innovationslänken – för IT och industri i Kronoberg. Målet med projektet är att fler små och medelstora företag inom IT och industri i Kronoberg ska få kunskap, kontakter och verktyg för FoU-arbete i syfte att förflytta sig uppåt i värdekedjan genom ökad innovationsförmåga. I förlängningen kan detta leda till ökad produktion och tillväxt. Under det första halvåret har projektet tagit form och uppnått:

- Utveckling av Linnéuniversitetets Innovationsmaster som knutits närmare regionens företag och näringsliv.

- Ca 50 samarbetskontakter har knutits med företag varav flera är på gång till samarbete med universitetet eller deltagande på projektets nischade workshops den närmaste tiden.

- Projektet har landat i en fungerande samverkansmodell mellan Videum Science Park, Linnéuniversitetet och Campus Ljungby. Samverkan mellan det offentliga, näringsliv och akademi.

Projektet fortgår till april 2023. Läs mer om Innovationslänken >>

Studentfika för företag

Ny eventserie lyfter möjligheterna till studentsamarbeten

Det kan vara svårt att hitta vägar till nya perspektiv på sin verksamhet, produkt eller tjänst. Genom vår nya eventserie STUDENTFIKA vill vi inspirera till inledande kontakter mellan företag och studenter i syfte att nå just utveckling och innovation.

Vi gör det genom vittnesmål från student och företag där någon form av studentsamarbete har genomförts. På det första studentfikat berättade studenten Sebastian om hur han upplevde samarbetet med företaget och vi fick höra om examensarbetet där användarens puls används som spelmekanism och får VR-världen att ändra sig. Omnifinity, företaget han gjorde examensarbetet hos gav sedan sitt perspektiv på studentsamarbetet och vittnade om att studenten varit nyckel till att nå en lösning de varit intresserade av under lång tid. Företaget fick nästan bromsa studenten då ambition och driv var så högt . Man tyckte att det varit mycket spännande och givande att jobba med en student som också ifrågasatte företagets interna processer.

Som avslut på studentfikat för företag fick deltagarna höra om kurser och praktik vid Linnéuniversitetet där det i närtid finns möjligheter till samarbeten, samt vad projekt Innovationslänken kan bidra med. Fler studentfika för företag kommer i höst.

DIGIBRUNCH Sista anmälan är idag!

Digitala möten kan vara de bästa 
- fortsätt träffas på distans!

Enligt Netigates stora undersökning kring hur vi ser på vårt framtida arbetsliv önskar många fortsätta arbeta helt eller delvis hemifrån medan några vill arbeta från sin arbetsplats helt och hållet. Detta ställer höga, och helt nya, krav på ledarskap och vårt sätt att mötas. Därför, oavsett om vi så småningom kommer att kunna träffas för fysiska möten så är de digitala mötena här för att stanna. Så varför inte göra något bra av dessa möten och bli en riktigt skicklig mötesledare och presentatör?

Maria Daniels ger oss tips på hur vi ska göra: 
- skapa engagemang via en skärm
- skapa teamkänsla och samhörighet på avstånd
- skapa digitala möten och presentationer med stor delaktighet och god kvalité

 

MEDVERKANDE Maria Daniels, konsult för kommunikativt ledarskap, Kryast Sverige  AB

TID och DATUM klockan 12-13 onsdag 22 september
FÖR VEM digitala sektorn i vår region
PLATS online
ANMÄLAN senast 20 september genom Biljettkiosken >>

Inbjudan i pdf >>

Digibrunch arrangeras av Videum Science Park, Almi och Föreningen Digitri.


Digitalt event under Innovationsveckan

Innovationskraft för ett bättre samhälle

Vår tids samhällsutmaningar är många och komplexa. Ingen organisation eller aktör kan ensam lösa dem! Men vad händer om vi frisätter innovations- och omställningskraften gemensamt? Kan näringsliv, offentlig sektor, akademin och civilsamhället göra bra saker tillsammans? Och hur gör man för att katalysera den kraft vi kan åstadkomma gemensamt och var för sig? Välkommen till en inspirerande och katalyserande eftermiddag där vi fokuserar på hållbarhet, intraprenörskap, samarbete och den kraft som finns i Kronoberg för ett bättre samhälle.

 

PROGRAM

Inspirationsföreläsning
SAMHÄLLSNYTTIGA AFFÄRER
Hans-Fredrik Helldahl, Skanska

 

Inspirationsföreläsning
GRÖNT INTRAPRENÖRSKAP
Katarina Blomkvist Almi/Uppsala universitet 

Presentation
INNOVATIONSMASTERPROGRAMMET
Miguel Salinas Linneuniversitetet

 

Paneldiskussion med lokala företag/organisationer
SKAPA DET GODA SAMHÄLLET OCH INVESTERA FÖR NYA FÖRUTSÄTTNINGAR
Stefan Svensson, Green Pipe AB
Fia Sjöstrand, Nätverket SIP
Kjell Johansson, samhällsentreprenör och grundare till Hydroware
Lena Fritzén, Kampradstiftelsen

 

Presentationer i breakoutrooms
VERKSAMHETER OCH PROJEKT ATT TA HJÄLP AV
Verklighetslabbet Region Kronoberg
ALMI  Företagspartner
Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg

 

Moderator 
Christel Gustafsson, Regional Utvecklingsdirektör vid Region Kronoberg

 

FÖR VEM näringsliv och offentlig sektor
DATUM måndagen den 4 oktober
TID 12.30-15.00
PLATS digitalt
KOSTNAD ingen, men anmälan krävs
ANMÄLAN senst den 1 oktober genom Biljettkiosken >>
För er som är intresserade finns möjlighet till en presentation om vad vi som arrangörer kan göra för att hjälpa er vidare i ert utvecklingsarbete.

ARRANGÖRER Videum Science Park, Almi och Region Kronoberg.


Digitalt event under Innovationsveckan

Problemförståelse leder dig till rätt lösning

Ofta läggs majoriteten av vår tid på att finna en lösning när vi egentligen borde fokuserat ännu mer på att identifiera rätt problem. Varför är det så viktigt och hur identifieras rätt problem? Du som deltar kommer här att få med dig tankesätt och modeller att tillämpa i den egna verksamheten.

Seminariet kommer behandla varför det är så viktigt att utgå från rätt problem och ge er insikt i varför det är viktigt att djupdyka i behovsanalysen innan en lösning eftersöks. Allt för ofta tenderar vi som människor och organisationer att snäva in för snabbt på en tilltänkt lösning, utan att förstå problemet i grunden. Med rätt behovsanalys och problemställning kan lösningarna/innovationerna bli helt annorlunda och mer framgångsrika.

Eventet passar alla som vill arbeta med innovation och utvecklingsarbete inom offentliga organisationer såväl som näringslivet.

 

Presentatörer är Miguel Salinas, som är en av tre programansvarig vid Innovationsmasterprogrammet hos Linnéuniversitetet och Jesper Lindahl, projektledare för Innovationslänken hos Videum Science Park.

 

DATUM onsdag den 6 oktober
TID klockan 09.15-10.00
PLATS digitalt
ARRANGÖR Videum Science Park och Linnéuniversitetet
ANMÄLAN senast kl 12 den 5 oktober >>
Eventet hålls via Teams och länk för deltagande skickas till alla anmälda deltagare dagen innan eventet. 


Ekosystem - en möjliggörare för innovation

När utvecklingshastigheten i omvärlden är exponentiell – blir ekosystem en möjliggörare för att hänga med. I detta event diskuterar vi erfarenheter och framgångsfaktorer från projekt som bygger på ekosystem mellan offentlig sektor, näringslivet och akademi för att öka innovationstakten.

Varför är innovation så viktigt och varför behövs samarbete (ekosystem) och hur kan man nå dessa? Du kommer att få höra erfarenheter från olika projekt som riggat just ekosystem mellan offentliga aktörer, näringslivet och akademi för att öka innovationstakten.

 

TID och DATUM kl  8.30-9.30 den 7 oktober
PLATS digitalt event
ANMÄLAN genom Växjö kommun senast klockan 11.00 den 30 september

ARARANGÖRER
Växjö kommun genom projektet Diaccess
samt Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg

Videum tipsar

 

I den digitala eventserien "DigIT(alt) studiebesök" besöker DigIT Hub spännande organisationer och företag som ger in inblick i hur arbetet med smarta städer och smart industri ser ut på olika platser i södra Sverige. Mellan klockan 9-10 den 29 september besöker DigIT Hub Malmö Civic Lab (Malmö stads ambulerande innovationsteam). Häng på!

VIDEUM AB

351 96 Växjö

0470-72 33 00

 

info@videum.se

www.videum.se

Avsluta prenumeration