Event och aktiviteter i Videum Science Park


Videum Science Park tror på devisen "idéer föds där människor möts" och i uppdraget att arbeta för ett hållbart näringsliv i Växjö kommun erbjuder vi event och aktiviteter som för människor samman genom inspiration, kunskap och aktiva workshops samt social gemenskap. Vi skapar event själva och vi skapar event tillsammans med andra.

Har du en idé om något event du vill genomföra tillsammans med oss? Välkommen att höra av dig! info@videum.se

Kort om våra återkommande kunskapsevent >>


Aktuella event