Utveckling genom feedback  

Syftet med feedback är att förbättra prestationen till nästa gång och gäller såväl för mötesledare som för mötesdeltagare. Att få respons på det man presterar är en förutsättning för att kunna bli bättre. Med tillit till varandra och en uttalad mötespolicy har ni grunden till en sund kultur för utvecklande feedback. 

Enklare med mötespolicy

En mötespolicy kan vara ett par enkla förhållningsregler som gäller det specifika mötet, eller på företagets alla möten. Ni kan enas om att alltid meddela syfte och mål när ni kallar till ett möte, alltid uppmuntra till att dela med sig av synpunkter och förbättringsförslag för såväl mötets ämne som för bättre mötesteknik framåt.

Feedback till alla 

Likväl som att mötesledaren får feedback är det viktigt att mötesdeltagarna får återkoppling. Höll vi oss till mötespolicyn och agendan? Kom vi framåt i arbetet? Höll vi oss till vår värdegrund? Ge konkret feedback så att mottagaren har möjlighet att förstå och förändra. Muntlig feedback är bäst eftersom det då finns tillfälle att förtydliga. Feedback till enskild person inför grupp ska alltid bara vara positiv.

Syftet med feedback är att förbättra prestationen till nästa gång och gäller såväl för mötesledare som för mötesdeltagare.