Bra möten sparar tid och är lite roligare

 

 • Sparar tid 
  Tjänstemän tillbringar i snitt 30 % av sin arbetstid i möten. En chef så mycket som 80 %. Många upplever att hälften av alla mötena är ineffektiva pga otydliga syften och mål. En tredjedel tycker att de inte alls hade behövt bli kallade. Tydligare och effektivare möten frigör tid och minskar stress.
   
 • Tydligare beslut 
  Över 40 % av deltagarna går från mötet osäkra på vad som beslutades. Ett väl genomfört möte ger bättre beslutsunderlag som tar er närmare uppsatta mål. Det kan vara målet för själva mötet eller verksamhetsmål satta på lång sikt.
   
 • Goda relationer 
  Om du ger ett personligt och professionellt intryck inför, under och efter ett möte skapar du bättre engagemang hos såväl medarbetare som kunder. Detta ger förutsättningar för goda och långvariga affärsrelationer.
   
 • Lite roligare 
  Att erbjuda en bra social arbetsmiljö ger nöjdare medarbetare som känner ökad delaktighet och minskad stress. Genom att börja förbättra era möten internt kommer ni framöver även att hålla bättre, effektivare och mer uppskattade möten för externa deltagare.

 

Foto på kvinna som skriver på en whiteboard. 4 skäl till bättre möten: sparar tid, tydligare beslut, goda relationer och lite roligare.