Pågående byggprojekt

Expansion av Videum Science Park, Växjö 2017-2018.

Hus Charlie, Videum Science Park

Hus Charlie kommer att binda samman och förtäta science parken då det byggs mellan två av de redan befintliga husen. Förutom nya kontorsytor byggs också övriga hus samman med förbindelsegångar. Här ger vi möjlighet till expansion för befintliga hyresgäster såväl som för nya entreprenörer som söker sig till vår miljö. Genom den gemensamma entrén hoppas vi skapa en naturlig mötesplats med passage förbi en ny restaurange, nya konferenslokaler och reception. 

- När hus Charlie är på plats har vår science park ungefär samma yta som vi hade innan vi sålde kvarteret Forskaren 2015. Den största vinsten med nybyggnationen är att vi samlar oss geografiskt, vilket ger en tydlig entré och bättre servicegrad. Utrymmena kommer att maximeras för en modern och flexibel arbetsdag och anpassas för både planerade och oplanerade möten, förklarar Videums vd David Svensson.

Den 24 januari 2017 fattades investeringsbeslutet i Växjö kommunfullmäktige. Huset är ritat av Jais arkitekter och JSB AB blir byggentreprenör. Ca 3 700 kvm blir kontorslokaler i varierade storlekar. Ca 2 000 kvm gemensamma ytor inkl restaurang och konferens. Hus Charlie kommer att byggas enligt miljöbyggnad silver. Beräknad byggkostnad är 110 815 000 kronor. 

Första spadtaget togs den 31 mars 2017 och då virtuellt. Talare och grävare var Olle Sandahl, ordförande Videum, Catharina Winberg, ordf. VKAB, Ann-Charlotte Larsson, vice rektor LNU, Maria Kristensen, Chef ICAs kontor och Peter Fredholm, VD JSB. Avslutande tal hölls av Ingrid Burman, Landshövding Kronobergs län. Inflyttning är planerad till oktober 2018. 

Följ bygget i bilder på Facebook >>
Fotoartikel här på webbplatsen 4 juni 2018 >>
Se filmen om Videum Science Park på 2 minuter (2016) >>


Epic - Teknikens hus i Växjö.

Epic - Innovation & Technology Centre (Teknikens hus)

Epic är en mötesplats för teknik som skapas av kommun, näringsliv och akademi tillsammans. Huset är till för undervisning, forskning och utveckling inom teknik och industri. Videum är byggherre och kommer att äga och sköta driften av huset. Ansvaret för verksamheten ligger på tekniska utbildningar på alla nivåer i samarbete med näringslivet. Målet är att säkerställa teknisk kompetens för framtiden och att göra Växjö till en teknikstad. I spetsen för projektet står föreningen GoTech

Den 24 januari 2017 fattades investeringsbeslutet i Växjö kommunfullmäktige. Epic blir ca 1700 kvm stort och är ritat av Jais arkitekter. Byggentreprenör blir Joncon Byggservice AB och Epic byggs enligt miljöbyggnad silver. Första spadtaget togs 10 februari och huset är färdigt att tas i bruk under vårterminen 2018. 

Besök Epics egen webbplats >>
Följ bygget i bilder på Facebook >>


Utbyggnad av Polishögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Utbyggnad av Polishögskolan (Hus 0)

Videums styrelse fattade den 5 januari 2017 beslut om byggnation av Hus O, en utbyggnad av Polishögskolan. Första spadtaget togs i 17 februari 2017 och invigningen hölls i maj 2018