Hitta till Videum Science Park i Växjö

Vår gemensamma reception - Framtidsvägen 14 (Charlie)
Videum AB - Framtidsvägen 18 (Echo)
Företag i Videum Science Park - Framtidsvägen 10-16 (Alpha, Bravo, Charlie, Delta)

Med bilen, bussen eller cykeln

Inom campusområdet har Videum över 1 500 parkeringsplatser. Se skyltning på plats om tillstånd, avgift eller registrering i receptionen. På området finns flera busshållplatser, närmast våra hyresgäster kommer du på hållplatserna Framtidsvägen och Trummenvägen.