Hour power - träningslokal för hyresgäster i Videum Science Park

Allt fler företag förstår medarbetarnas behov och önskemål att enkelt kunna träna direkt före eller efter arbetstid. Många erbjuder friskvårdsbidrag och vissa erbjuder flextid eller arbetstid för träning som ett avbrott under arbetsdagen. I Videum Science Park har vi möjligheten att samordna service som många hyresgäster efterfrågar och har nytta av. Därför öppnar den 1 september 2021, som en pilot fram till december 2022, en träningslokal endast för hyresgäster i Videum Science Park. Vi kallar den för (H)OUR POWER.

Till träningslokalen kan företag med hyreskontrakt i Videum Science Park och/eller privatpersoner med anställning hos företag i Videum Science Park köpa personliga årskort. Avtalen tecknas i Videum Science Parks reception och tillträde till lokalen sker genom passerkorten som gäller i Videum Science Park. Priset för ett personligt årskort är 1 250 kr ex moms.

Öppet alla dagar klockan 05-23 för hyresgäster med giltigt träningskort. Framtidsvägen 10 B.

Det finns toalett men inga omklädningsrum eller duschmöjligheter i direkt anslutning till lokalen. Duschmöjligheter finns på andra platser i Videum Science Park.


Nyttja ditt friskvårdsbidrag och prova på

Kanske har du en summa kvar på ditt friskvårdsbidrag 2021, kanske funderar du på vad du ska investera dem i 2022? Eller vill du som företagare uppmuntra hela personalen med varsitt träningskort för hela 2022?

Innan du investerar i träningskortet har du möjlighet att prova på utan kostnad vid två tillfällen under perioden 15 oktober - 15 december 2021. (Max fem personer samtidigt.)

Välkomna till receptionen för att teckna avtal eller kvittera ut passerkort för att prova på!


AVTAL Endast för hyresgäster i Videum Science Park. Vid uppsägning av hyresavtal upphör även avtalet som möjliggör tillträde till träningslokalen (H)OUR POWER. Videum återbetalar del av kostnaden för årskortet endast om det återstår minst ett kvartal av avtalstiden.

KOSTNAD årskort 1 250 kr + 6 % moms = 1 325 kr


MAX 10 PERSONER i träningslokalen samtidigt. Håll avstånd!