210330

Öppna i webbläsare

Innovationslänken -
nytt projektnamn som förtydligar


Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg blir namnet på det samverkansprojekt mellan Videum Science Park, Campus Ljungby och Linnéuniversitetet som nu har startats upp.

- Vi ville innan vi påbörjar vår uppsökande verksamhet sätta ett namn som tydliggör vår roll och för vem vi finns till, förklarar projektledare Jesper Lindahl och berättar att i ansökan för projektmedel hos Region Kronoberg och Europeiska regionala utvecklingsfonden användes arbetsnamnet ”Små och medelstora företags tillgång till teknik och forskning för ökad konkurrenskraft”, och det är alltså samma projekt detta handlar om.

Målet med projektet är att fler små och medelstora företag ska få kunskap, kontakter och verktyg för FoU-arbete i syfte att förflytta sig uppåt i värdekedjan genom ökad innovationsförmåga. I förlängningen kan detta leda till ökad produktion och tillväxt.

Förstudien till projektet visade att en stor andel företag inte infört några innovationer de senaste 3 åren och att endast ett mindre antal samarbetat med akademi under de senaste 12 månaderna. Det saknas i många fall satsningar på forskning och utveckling (FoU) samt innovationsarenor. En stor andel företag uttryckte sig i förstudien positiva inför samarbete med universitetet för att driva innovation i sin egen verksamhet. För att få fler satsningar inom FoU kommer Innovationslänken därför att verka för mer samarbete mellan branscherna IKT (IT), industri och akademi.

Inom projektet har de tre drivande parterna ett gemensamt ansvar, men det finns ändå tydliga områden där de var och en blir den tydligaste bryggan och starkaste länken. Videum Science Park blir starkaste länken mot företag inom it/ikt. Campus Ljungby tar samma position för industriföretagen och Linnéuniversitetet blir länken mot studenter och forskare.

www.videum.se/innovationslanken

 

Projektet Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg drivs av Videum Science Park, Campus Ljungby och Linnéuniversitetet med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg.

Studion växer fram

Efter en enkät bland er hyresgäster förra året fick vi veta att det finns behov av lättanvänd filmutrustning bland företagen i Videum Science Park. Vi har nu investerat i teknik och håller som bäst på att lära oss den och ska testa av den på en referensgrupp. Parallellt jobbar vi med ljussättning och möblering av studion. Såväl för den ensamme föreläsaren som för samtal mellan två personer eller flera personer.

Eftersom det är intresset och behovet som styr investeringarna i studion bygger vi till att börja med upp miljön med återbrukade möbler och textilier för att se vilken typ av möbler som fungerar bäst. Vi återkommer här i nyhetsbrevet när vi kan släppa in er hyresgäster i studion. Välkomna då när det är dags för "Tystnad. Tagning!".

Hitta nya affärsmöjligheter genom patentinformation

Affärsrelaterad patentbevakning har seglat upp som en framgångsfaktor för
teknikintensiva företag som vill hitta nya affärsmöjligheter och hålla koll på potentiella risker. I en global ekonomi där företag transformerar sig in i nya domäner snabbare än någonsin kan det vara svårt att få grepp om vilka aktörer som är aktiva inom ens eget teknikområde och som kan ha ett intresse av att samarbeta, licensiera eller rent av köpa den teknik man har utvecklat.

Videum Science Park och AWA välkomnar dig till ett praktiskt seminarium där vi delar med oss av know-how kring olika alternativ man kan använda sig av för att systematiskt leta nya affärsmöjligheter och upptäcka risker tidigt. Vi ger dig kunskap, tips och råd kring hur du håller dig uppdaterad kring vilka aktörer som är mest aktiva inom ert teknikområde, vad de utvecklar och om någon av dessa vidareutvecklar på en specifik patenterad lösning.

PROGRAM
8.00 Välkommen till Videum Science Park
8.05 Hitta nya affärsmöjligheter genom patentinformation
Magnus Ungsten, Partner och European Patent Attorney AWA
9.00 ENSKILDA MÖTEN AWA-experterna tar enskilda möten om ca 20 min med de företagare som vill veta mer om sitt företags specifika möjligheter. Boka in ditt enskilda möte direkt med magnus.ungsten@awa.com.

DATUM & TID tisdag 27 april klockan 8.00-9.00
PLATS digitalt via Teams
FÖR VEM företag i regionen
KOSTNAD ingen, men anmälan krävs
ANMÄLAN till senast 25 april genom Biljettkiosken
ARRANGÖR Videum Science Park och AWA


Open Innovation e-cracker

Learn to innovate together with other students - provide solutions to the municipality’s challenges!

Are you good at hatching ideas, thinking new and rethinking? Do you want to become better at thinking both inside and outside the box? And do it with others? Welcome to e-cracker - a digital version of open innovation. 

How it works
Växjö municipality will ask questions about what attracts students to stay in the city after finishing their studies. You work with random groups of 4-6 participants and are provided with net-based software to support the process. The groups will get one hour to help the municipality find an innovative/creative solution to the problem. 
Växjö municipality selects a winning group who might get the chance to continue 
working with their solutions.

Build your network of contacts and improve your resume
This is an excellent opportunity to make contact with the municipality and other students in terms of thesis work and future employment – who knows what might happen?! At least, you will receive a certificate saying you have participated in this important exchange of innovative development and ideas with the municipality. A valuable document to include on your CV!

DATE Tuesday 18th of May
TIME 11.45-14.00
PLACE Digital on Teams

Register by e-mailing vaxjo@drivhuset.seRegistration is bindning.
The link will be sent to you one day ahead of the event. 


DOKUMENTATION och AVANMÄLAN

Alla våra event kan komma att dokumenteras i foto och film för publicering på vår webb, i sociala medier och trycksaker. Om du anmält dig men får förhinder - meddela oss så att vi kan minska matsvinnet genom att ge platsen till någon annan eller boka av en portion. Utebliven anmäld deltagare kommer att debiteras en kostnad. info@videum.se

2020 var året när vi alla på många olika sätt blev påverkade av coronapandemin. I Videums hållbarhetsredovisning beskrivs året i korthet bland annat sett till möten, föreläsningar och arbete hemifrån. Men vi lyfter även hur solens strålar under året gav oss ett ökat resultat på solcellsproduktionen och hur vi förbättrade inomhusklimatet samtidigt som vi sänkte energibehovet med 15 % i en närmare 10 000 kvm stor fastighet.

- Hållbarhetsredovisningen är ett bra verktyg att verkligen inventera och lyfta fram vad som gjorts under året, förklarar Tina Färdig som är miljösamordnare för Videum AB och fortsätter: Det handlar såklart om rena siffror, men lika mycket om att förbättra upplevelserna för oss och dem som vi finns till för, till exempel som hyresvärd.

Läs populärversionen av Videums hållbarhetsredovisning (pdf) >>


 

Videum tipsar

Kompetensutveckling 

I april startar tre kurser vid Linnéuniversitetet för dig som arbetar med mätteknik, flödesanalys och robotsystem. Det finns några platser kvar - så häng på!


 

Coronapandemin

VIDEUM AB

351 96 Växjö

0470-72 33 00

 

info@videum.se

www.videum.se

Avsluta prenumeration