210907

Öppna i webbläsare

Gröna hyresavtal i Videum Science Park

Hyresgäster som flyttar in i Videum Science Park har möjlighet att teckna ett grönt hyresavtal. Ett avtal helt utan extra kostnader för hyresgästen. Ett grönt hyresavtal är en överenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd med fokus på åtgärder som ska vidtas för att behålla eller förbättra lokalen och fastighetens miljömässiga prestanda. Genom den gemensamma strävan att minska miljöpåverkan i stort och smått bidrar man till lägre kostnader genom minskad energianvändning samtidigt som man erbjuder en bra inomhusmiljö i en fastighet utan inbyggda miljö- och hälsofarliga material.

- Vi bedömer att efterfrågan på gröna hyresavtal kommer att öka, säger Helena Rosberg som är etableringsansvarig på Videum. Med ett grönt hyresavtal kan bolag stärka sitt varumärkes miljöprofil och attrahera miljömedvetna nya kunder, medarbetare och affärspartners. Läs hela nyheten på vår webbplats >>


 

Ny bolagsstruktur påverkar inte hyresavtal

Den 31 augusti tog kommunfullmäktige beslut om ny bolagsstruktur för Växjö kommun. Strukturförändringen innebär att det ska finnas ett lokalbolag, ett bostadsbolag och ett science park-bolag. Bostadsbolaget får namnet Vidingehem, lokalbolaget Vöfab och science park-bolaget ska heta Växjö Linnaeus Science Park och knytas närmare kommunens näringslivskontor. Science park-bolaget beräknas bildas årsskiftet 2021/2022 och hela den nya bolagsstrukturen ska vara helt genomförd vid årsskiftet 2022/23. Hyresavtalen för hyresgäster hos Växjöbostäder, Videum, Vöfab eller Vidingehem påverkas inte av beslutet. Läs mer om beslutet på Växjö kommuns webbplats >>

Dags för anmälan till FORSKARLUNCH med eftersnack

Brott och otrygghet - en strategi för kunskapsbaserat förebyggande arbete

Om behovet av kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Inom polisen och kommunerna, men även inom annan verksamhet. Hur kan forskningen komma till användning och vilka förutsättningar behöver de brottsförebyggande och trygghetsskapande praktikerna?

Peter Lindström som ger oss svaren och en strategi för kunskapsbaserat förebyggande arbete är professor i kriminologi vid institutionen för polisiärt arbete och föreståndare för Centrum för polisforskning och utveckling. Han har också erfarenheter från arbete som kriminolog vid Polismyndigheten, polisregion Stockholm. Peter har tidigare varit ämnessakkunnig på Justitiedepartementet och enhetschef på Brottsförebyggande rådet.

En kort intervju med professorn på Linnéuniversitetets webbplats hittar du här >>

 

DATUM måndag den 13 september
TID föreläsning kl 12.00-12.45
digitalt mingel kl 12.45-13.00
FÖR VEM alla intresserade
PLATS alla deltar på distans
KOSTNAD Ingen, men anmälan krävs.
ANMÄLAN på videum.se/biljettkiosken senast den 9/9.
Länken skickas till din e-post senast på morgonen den 13/9.

EFTERSNACK OCH NÄTVERKANDE
Saknar du snacket och nätverkandet efter forskarluncherna? Vi bjuder in till ett kort digitalt eftersnack - en plats för alla oss som vill dela tankar kring föreläsningen eller bara vill säga hej till andra deltagare. Häng på! idéer föds där människor möts

Inbjudan i pdf >>

 

Lite på temat passar vi på att tipsa om de två senaste avsnitten av Snillen stimulerar - Linnéuniversitetets podd: 


Nu startar STUDENTFIKA

Möjligheterna till utveckling och innovation med hjälp av studenter

Att samarbeta med studenter kan vara ett sätt att få nya perspektiv, access till ny kunskap och att hitta talang som kan utveckla din verksamhet. Samtidigt får studenter möjlighet att tillämpa sina kunskaper och öka sin kunskap om näringslivet. En win-win-situation alltså. Men vi vet att det kan vara svårt att finna varandra och startar nu upp STUDENTFIKA som ett återkommande event för att underlätta de inledande kontakterna.

Häng med så får du inspiration från genomförda samarbeten mellan företag och studenter, men också aktuell information om möjligheter för studentsamarbeten i närtid. Så fort vi alla kan ses fysiskt igen bjuder vi på fika. Till dess är du välkommen att delta digitalt med eget fika där du befinner dig.

 

PROGRAM den 15 september

Studentcase VR-upplevelse
Inspireras av samarbetet mellan IT-studenten Sebastian och företaget Omnifinity som ligger i framkant vad gäller upplevelser i VR-simulator för säkerhet och försvar, underhållning och innovation. Hör både studentens och företagets erfarenheter av samarbetet. Här presenteras också resultatet på uppgiften att utveckla företagets VR-upplevelse - ett spel där användaren kan använda sin hjärtfrekvens som en biofeedback spelmekanism i kombination med att fysiskt gå i en virtuell verklig miljö.
Richard Guilfoyle, Director of sales Omnifinity
Sebastian Pettersson, student Interaktiva medier och webbteknologier Linnéuniversitetet

Samarbetsmöjligheter kommande period
Peter Adiels, universitetsadjunkt vid institutionen för Informatik Linnéuniversitetet

Resurser genom projekt Innovationslänken
Jesper Lindahl, projektledare Videum Science Park

 

FÖR VEM små och medelstora företag inom IKT och industri
TID och DATUM klockan 9.00-9.30 den 15 september
PLATS digitalt via Teams
ANMÄLAN senast 13 september på www.biljettkiosken.se/studentfika
Länk till eventet skickas till din anmäla e-post senast en timme innan start.
 


DIGIBRUNCH

Digitala möten kan vara de bästa 
- fortsätt träffas på distans!

Enligt Netigates stora undersökning kring hur vi ser på vårt framtida arbetsliv önskar många fortsätta arbeta helt eller delvis hemifrån medan några vill arbeta från sin arbetsplats helt och hållet. Detta ställer höga, och helt nya, krav på ledarskap och vårt sätt att mötas. Därför, oavsett om vi så småningom kommer att kunna träffas för fysiska möten så är de digitala mötena här för att stanna. Så varför inte göra något bra av dessa möten och bli en riktigt skicklig mötesledare och presentatör?

 

MEDVERKANDE Maria Daniels, konsult för kommunikativt ledarskap, Kryast Sverige  AB

TID och DATUM klockan 12-13 onsdag 22 september
FÖR VEM digitala sektorn i vår region
PLATS online
MER INFO och ANMÄLAN >>

Inbjudan i pdf >>

Digibrunch arrangeras av Videum Science Park, Almi och Föreningen Digitri.


Digitalt event under Innovationsveckan

Innovationskraft för ett bättre samhälle

Vår tids samhällsutmaningar är många och komplexa. Ingen organisation eller aktör kan ensam lösa dem! Men vad händer om vi frisätter innovations- och omställningskraften gemensamt? Kan näringsliv, offentlig sektor, akademin och civilsamhället göra bra saker tillsammans? Och hur gör man för att katalysera den kraft vi kan åstadkomma gemensamt och var för sig?

 

FÖR VEM näringsliv och offentlig sektor
DATUM måndagen den 4 oktober
TID 12.30-15.00
PLATS digitalt
KOSTNAD ingen, men anmälan krävs
MER INFO och ANMÄLAN >>
För er som är intresserade finns möjlighet till en presentation om vad vi som arrangörer kan göra för att hjälpa er vidare i ert utvecklingsarbete.

ARRANGÖRER Videum Science Park, Almi och Region Kronoberg.

Inbjudan i pdf >>


Digitalt event under Innovationsveckan

Problemförståelse leder dig till rätt lösning

Ofta läggs majoriteten av vår tid på att finna en lösning när vi egentligen borde fokuserat ännu mer på att identifiera rätt problem. Varför är det så viktigt och hur identifieras rätt problem? Du som deltar kommer här att få med dig tankesätt och modeller att tillämpa i den egna verksamheten. Eventet passar alla som vill arbeta med innovation och utvecklingsarbete inom offentliga organisationer såväl som näringslivet.

 

DATUM onsdag den 6 oktober
TID klockan 09.15-10.00
PLATS digitalt
ARRANGÖR Videum Science Park och Linnéuniversitetet
MER INFO och ANMÄLAN >>
Eventet hålls via Teams och länk för deltagande skickas till alla anmälda deltagare senast dagen innan eventet. 

 

Prova på (H)OUR POWER

Pilotprojektet med en träningslokal för er som är hyresgäster i Videum Science Park startade den 1 september. (H)OUR POWER ligger på Framtidsvägen 10 B och håller öppet för dig måndag – söndag mellan klockan 05-23. Övrig tid är ventilationen avstängd och lokalen larmad.

PROVA PÅ
Ett årskort kostar 1 250 kr ex moms och du köper det i receptionen. För att du ska känna dig bekväm med träningslokalen och redskapen innan du köper ditt årskort är du välkommen att fritt prova på fram till och med 19 september. En personlig tränare finns på plats för att hjälpa dig under följande tider:  8, 9, 13, 15 och 16 september kl 10-13 samt 14 september kl 12-14. Välkomna!


Videum tipsar

Almis omställningscheckar

Vill du ha stöd i ditt företags omställningsresa till följd av coronapandemin? Nu kan du ansöka om omställningscheckar som är framtagna för att stödja insatser inom hållbar omställning, digitalisering, innovation eller internationalisering. Utöver checkarna får du även rådgivning av erfarna rådgivare som tillsammans med dig går igenom företagets verksamhet och ekonomi. Läs mer på Almis webbplats >>

VIDEUM AB

351 96 Växjö

0470-72 33 00

 

info@videum.se

www.videum.se

Avsluta prenumeration