Styrelse, ledning och personal


Videum AB är en del av Växjö kommun och ingår i koncernen Växjö Kommunföretag AB (VKAB).  Vi har en politiskt tillsatt styrelse som fattar beslut i stort och tar ut riktningen för verksamheten. Videums anställda har till uppgift att med budgeterade medel förverkliga och genomföra det som styrelsen fattat beslut om.

Foto på styrelsens ordförande Lena Wibroe och vice ordförande Hugo Hermansson.

Videums styrelseordförande Lena Wibroe och vice ordförande Hugo Hermansson.

Ledamöter 2019-2022

Ordinarie: Lena Wibroe (M) ordförande, Hugo Hermansson (S) vice ordförande, Birger Johnsson (C), Martina Allvin (KD), Roland Tornhed (S) Lisa Larsson (S) Ersättare: Ida Eriksson (M), Albert Sadiko (L), Emelie Öberg  (S), Max Hansson (V), Johnny Lindman (M).

Sammanträden 2022

13/1, 10/2, 17/3, 14/4, 29/4, 12/5, 9/6, 18/8, 15/9, 20/10, 10/11, 8/12
Vi reserverar oss för ändrade datum från årsplaneringen.

Styrelseprotokoll (pdf)

2022 - 220113, 220210, 220316, 220512, 220609

2021 - 210201, 210211, 210318, 210510, 210610, 210915, 211021, 211111, 211216

2020 - 200213, 200319, 200416, 200514, 200611, 200922, 201112, 201210

Ledning

Christer Carlsson, VD (från 10 april 2022)
Cissi Carlsson, fastighetchef
Ingrid Johannisson, administrativ chef

Hitta kontaktperson på Videum

 Visa alla