Styrelse, ledning och personal


Videum AB är en del av Växjö kommun och ingår i koncernen Växjö Kommunföretag AB (VKAB).  Vi har en politiskt tillsatt styrelse som fattar beslut i stort och tar ut riktningen för verksamheten. Videums anställda har till uppgift att med budgeterade medel förverkliga och genomföra det som styrelsen fattat beslut om.

Foto på styrelsens ordförande Lena Wibroe och vice ordförande Hugo Hermansson.

Videums styrelseordförande Lena Wibroe och vice ordförande Hugo Hermansson.

Ledamöter 2019-2022

Ordinarie: Lena Wibroe (M) ordförande, Hugo Hermansson (S) vice ordförande, Birger Johnsson (C), Martina Popovska (KD), Erik Jansson (MP), Donika Asllani (S) Lisa Larsson (S) Ersättare: Ida Eriksson (M), Albert Sadiko (L), Roland Tornhed (S), Max Hansson (V)

Sammanträden 2021

16/9, 21/10 (prel), 11/11, 16/12
Vi reserverar oss för ändrade datum från årsplaneringen.

Styrelseprotokoll (pdf)

2021 - 210201, 210211, 210318, 210510, 210610, 210915, 211021, 211111

2020 - 200213, 200319, 200416, 200514, 200611, 200922, 201112, 201210


Foto på ledningsgrupp för Videum AB: fastighetschef Cissi Carlsson, affärschef Robert Unt, administrativ chef Ingrid Johannisson och VD David Svensson.

Ledningsgrupp för Videum AB: fastighetschef Cissi Carlsson, affärschef Robert Unt, administrativ chef Ingrid Johannisson och VD David Svensson.


 

Hitta kontaktperson på Videum

 Visa alla