Vår historia - en titt i backspegeln

illustration med siluett av en människa och en byggnad

1985-1995 Ursprungsidéerna

Deltagande på invigningen av Ideon i Lund var det som fick tankarna att gå igång om en teknik- och forskarby även i Växjö. Ett namn bör nämnas när man talar om de första idéerna och förverkligandet av en vision och det är Gerth Christansson. 1993 blev han även VD för bolaget. Vi vill fortsätta att förvalta Gerths arv och i hans anda skapa innehåll i vår verksamhet genom att hela tiden tänka i nya banor och att ibland faktiskt våga chansa för att skapa de bästa och mest kreativa miljöerna för olika människor.

Det var Växjö kommun som tog beslutet om att bilda Videum i samarbete med Skanska och ABV. Namnet Videum kom fram genom en tävling och är en förkortning av Växjö idécentrum. Bolaget fick uppdraget att bygga och förvalta fastigheter samt att utveckla innehåll i forskarbyn. En kombination som inte är helt lätt och som kräver många olika kompetenser inom företaget.  

1988 invigdes Videums första kontorshus på området. Efter samarbete mellan Länsarbetsnämnden, Växjö kommun, Videum och Högskolan i Växjö invigdes högskolans bibliotek 1995. Unikt var att ritningarna togs fram genom beredskapsarbete för arbetslösa arkitekter och ingenjörer.

Illustration med Teleborgs slott, Hus Alpha och en byggkran.

1995-2005 Byggboom

I mitten av 90-talet blir Växjö kommun ensam ägare till Videum. Akademiska hus säljer sin högskolefastighet till Videum. Högskolan växer med flera nya fastigheter och vår science park har 5 000 kvm till företagande i kvarteret Forskaren.

1999 instiftar Videum ett entreprenörspris som tilldelas forskare eller forskarstudenter som gjort insatser av betydelse för entreprenörskap och nyföretagande. Samma år blir högskolan universitet med 10 000 studenter och man fortsätter att växa med än fler nya hus, bland annat för polisutbildning, ekonomihögskola och samhällsvetenskapliga institutionen. Hus K vinner arkitekturpris.

Vid millennieskiftet blir Videum slottsägare och man storsatsar i kvarteret Uppfinnaren med att planera hus Alpha och Bravo som idag blivit landmärken på Teleborg. Videum anställer affärsrådgivare och nätverksbyggare för att möta förväntningarna på en modern science park.

Kvarteret Uppfinnaren på Framtidsvägen byggs med såväl traditionella kontorslokaler som för tiden högst moderna öppna kontorslandskap för småföretagare - Videum Creative Arena. Antalet företag passerar 80 under 2003. Videums fastighetsyta uppgår till 80 000 kvm och det nyrenoverade Teleborgs Slott invigs samma år.

Illustration över ett konferenstillfälle och en ett samarbete mellan två personer.

2005-2015 Utveckling av innehåll

Ute i landet börjar science parks och inkubatorer se fördelarna med att samarbeta kring gemensamma frågor. Videum är med när branschföreningen SISP bildas 2005.

2006 invigdes Hus Delta med Sveriges Television som största hyresgäst. Huset gick då även under smeknamnet mediehuset då tanken var att bara placera företag inom media i huset. Nu tio år senare kan vi konstatera att huset har en mix av branscher.

På önskemål av hyresgästerna invigs Videum konferens 2010 med tre stilrena mötesrum, gemensam lobby och modern teknik.

Linnéuniversitetet bildas genom en sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar.

Forskarluncher startade 2013 och idag hålls flera sådana per år - öppna för företagare, forskare och intresserad allmänhet. Ca 100 hyresgäster i Videum Science Park med tillsammans 450 anställda.

Videum jobbar nu genom samarbeten över ett allt större geografiskt område. I samarbete med bland annat Kalmar Science Park startas nätverken Investerare sydost och IEC.

Under 2015 sker försäljning av kvarteret Forskaren till fördel för studentbostäder. Videum Science Park samlas på Framtidsvägen. Videum har 21 anställda, äger ca 30 byggnader med ett totalt fastighetsbestånd på nära 100 000 kvm.

Illustration över hus Epic och Videum VR.

2016-2020 Ny byggboom och labbmiljöer

Tre nybyggnationer gick igång i början av 2017 och alla togs i bruk under 2018:

Epic - en kunskaps- och samverkansnod för näringslivet, Linnéuniversitetet och gymnasieskolan.  Visionen är att kunna förse företagen i regionen med den tekniska kompetens de behöver, både vad gäller kvantitet och kvalitet. 

Utbyggnad av polisutbildningen på 3 000 kvm med fler övningsmiljöer i form av idrottshall, lägenheter, socialkontor och arrest, men även med grupp- och konferensrum samt kontor och personalrum för polisutbildningen.

Expansion och sammanbyggnation av Videum Science Park om 5 500 kvm kontors- och möteslokaler, ny restaurang och gemesamma ytor för det planerade och oplanerade mötet.  

Labbmiljöer för innovation (Videum Innovation Lab) och virtual reality (Videum VR) utvecklas och pusselbitar för hur verksamheterna ska utvecklas framåt faller på plats. 

Coronapandemin ökar takten på lösningar för digitala möten på distans, samt hybridmöten. 

Illustration över distansmöte pga coronapandemin och en utblick mot framtiden.

2021-2022 

Projekt Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg startar tillsammans med Campus Ljungby och Linnéuniversitetet. Finansering sker genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg.

Investeringar görs i solceller på flera tak, bland annat Videums eget kontor och ett skärmtak för cykelparkering som möjliggör laddning av elcyklar under tak utomhus. 

(H)OUR OFFICE ersätter Videum Creative Arena för möjligheter att hyra kontorsplats per månad, vecka eller dag.

En studiomiljö kallad (H)OUR STUDIO byggs upp i Videum Science Park med teknik för att livesända och spela in föreläsningar och panelsamtal. 

Ett pilotprojekt med en träningslokal för hyresgäster, (H)OUR POWER, i Videum Science Park, startar. 

Kommunfullmäktige fattar beslut om ny bolagsstruktur för Växjö kommun. Förändringen innebär att det ska finnas ett lokalbolag, ett bostadsbolag och ett science park-bolag. Växjö Linnæus Science Park bildas årsskiftet 2021/22. Videum AB finns kvar som bolag till och med den 31 december 2022 och slås sedan samman med lokalbolaget Vöfab.