Helhetstänk kring begreppet miljö

Videum är miljödiplomerade och satsar i stort och smått på miljövänliga lösningar. Allt från ekologisk frukt och källsortering till elbilar, elcyklar, fjärrkyla och energioptimering av byggnaderna. Hela vårt område präglas även av en grön miljö med vacker natur, spännande arkitektur och konst i samspel för kreativa studie-, arbets- och konferensmiljöer. Vi har intresse och ambition att förbättra och utveckla vår verksamhet i avsikt att hushålla med naturresurserna och begränsa negativ miljöpåverkan.

Illustration av en elbil för laddparken i Videum Science Park, Växjö

Modern laddpark i Videum Science Park

Videum har i samarbete med projektet GreenCharge Sydost satt upp tre laddstolpar för elfordon. Här kan sex bilar ladda samtidigt och i nuläget är laddplatserna gratis för hyresgästerna och deras besökare under en arbetsdag. Satsningen är en del i Videums miljöarbete där vi är med och bidrar till att öka infrastrukturen för miljöfordon i Växjö - Europas grönaste stad. Men det är även en del i Vision Charlie, där vi förbättrar hela kvarteret Uppfinnaren på Framtidsvägen. Vi vet att möjligheterna till parkering är viktig för många hyresgäster och med laddparken ordar vi för fler alternativa färdsätt till och från Videum Science Park.

För hyresgäster i Videum Science Park finns 9 fasta parkeringsplatser med laddmöjligheter att hyra. Videum själva har en liten elbil för området och en ladd-hybrid för längre körningar.

Energieffektiva fastigheter

Vårt fastighetsbestånd spänner över 100 år med Teleborgs slott och Stenladan som de äldsta. Alla våra nyare fastigheter har byggts både kostnadseffektivt och med miljömässiga lösningar för lång hållbarhet och energieffektivitet. Vi har modern teknik med vilken vi övervakar och optimerar värme, vatten och el. Fastighetsdriften sköts av vår fastighetspersonal med stöd av upphandlade entreprenörer.